ລາຄາ

ເລືອກແຜນການໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຫຼືຂະຫນາດທີມງານຂອງທ່ານ.

ການເຂົ້າເຖິງທັນທີ. ບໍ່ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ. ປ່ຽນແຜນການຂອງເຈົ້າໄດ້ທຸກເວລາ.

ເລືອກຜະລິດຕະພັນ

ການເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດ Fillet ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນອີງໃສ່ປະເພດຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານເລືອກ.
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ Fillet .

ເລືອກສະກຸນເງິນ

ເລືອກວົງຈອນການເອີ້ນເກັບເງິນ

ບຸກຄົນ

US$14,99ປະຈໍາເດືອນ / ເດືອນ

(ໃຊ້ຟຣີ 2 ເດືອນ)

ອອກແບບສໍາລັບ 1 ຄົນ
ການເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດທັງໝົດ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນ iOS ຫຼື Android, ຫຼືຕົວທ່ອງເວັບໃດໆ.

ທີມງານ

US$19,99ປະຈໍາເດືອນ / ເດືອນ

(ໃຊ້ຟຣີ 2 ເດືອນ)

ສະມາຊິກທີມງານບໍ່ຈໍາກັດ
ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບສະມາຊິກທັງຫມົດ
ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບອົງກອນທັງໝົດ

ຈັດການການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

ເອົາສະມາຊິກທີມອອກຈາກອົງການຂອງເຈົ້າທັນທີ ແລະຖອນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອົງການຂອງເຈົ້າ.

ປຽບທຽບແຜນການ

ບຸກຄົນ ທີມງານ
ເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດທັງໝົດໃນທຸກແອັບ Fillet (iOS, Android, ແລະເວັບ).
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນ iOS ຫຼື Android, ຫຼືຕົວທ່ອງເວັບໃດໆ.
ສະມາຊິກທີມງານບໍ່ຈໍາກັດ
ເພີ່ມຫຼືລຶບການເຂົ້າເຖິງສະມາຊິກ
ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບອົງກອນທັງໝົດ