#

लागत गणना

तपाईंको व्यंजन र बिक्रीको लागि उत्पादन लागतहरूको हिसाब गर्नुहोस्।

अझै सिक

सूची र अर्डर गर्दै

तपाईंको आपूर्तिकर्ताहरूलाई अर्डर पठाउनुहोस्। तपाईंको सूचीमा सामग्रीहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्।

अझै सिक
Prepare items for sale.

बिक्रीको लागि आइटमहरू तयार गर्नुहोस्

लागतहरू बनाम बनाउँदछ। तपाईंको उत्पादनहरू बेच्न तयार हुनुहोस्।

अझै सिक