Importer prisdata

Importer prisdata er et verktøy som hjelper deg å raskt importere store mengder ingrediensprisdata til Fillet.

Kom i gang

Introduksjon

Få en introduksjon og grunnleggende oversikt over verktøyet Importprisdata.

Lære mer

Måleenheter for Import Price Data-verktøyet

Verktøyet Importer prisdata bruker en fast liste over standard måleenheter.

Lære mer

Språk i import av prisdata

Denne lokaliteten spesifiserer språk- og tallformateringsinnstillingene du vil bruke.

Lære mer

Se gjennom filen du vil laste opp og importere

Når du legger inn data i malfilen, kontroller at dataformatet og filformatet er riktig.

Lære mer

Slett alle priser for den valgte leverandøren

Når du velger "Importer prisdata for eksisterende leverandør", kan du også slette alle priser for den valgte leverandøren.

Lære mer

Synkroniser de importerte prisdataene dine

Etter at du har brukt verktøyet Importer prisdata, synkroniser for å få tilgang til dataene dine i Fillet appene.

Lære mer
A photo of food preparation.