Produkt

Merking av opprinnelsesland

11. august 2023

Vi lanserer denne funksjonen i dag for å hjelpe kundene våre med å overholde stadig mer komplekse krav til matmerking i Australia, EU, Japan og USA.

I denne første utgivelsen vil du kunne angi opprinnelseslandet for ingrediensene dine, og se opprinnelseslandet for oppskriftene og menyelementene dine.

I tillegg introduserer vi også Layers: en ny funksjon som hjelper deg å forstå og visualisere hierarkiet av komponenter i oppskrifter og menyelementer.

Disse funksjonene er for øyeblikket i teknologiforhåndsvisningsstadiet.

Vi planlegger å gjøre dem allment tilgjengelige som en del av vår nye Fillet Origins modul som vil selges separat.

Det vi gir ut i dag er bare begynnelsen på vår utvikling i denne retningen.

Vi tror på åpenhet og sporbarhet i den globale matforsyningskjeden og vil fortsette å bygge de beste verktøyene for å hjelpe våre kunder som deler vår visjon.