#

செலவு கணக்கீடு

உங்கள் சமையல் குறிப்புகள் மற்றும் விற்பனைக்கு பொருட்களுக்கான உற்பத்தி செலவுகளைக் கணக்கிடுங்கள்.

மேலும் அறிக

சரக்கு மற்றும் ஆர்டர்

உங்கள் சப்ளையர்களுக்கு ஆர்டர்களை அனுப்பவும். உங்கள் சரக்குகளில் உள்ள பொருட்களை நிர்வகிக்கவும்.

மேலும் அறிக
Prepare items for sale.

விற்பனைக்கு பொருட்களை தயார் செய்யுங்கள்

செலவுகள் மற்றும் இலாபங்களைக் காண்க. உங்கள் தயாரிப்புகளை விற்க தயாராகுங்கள்.

மேலும் அறிக