Về đơn vị đo

Tìm hiểu về các đơn vị đo lường, các loại đơn vị khác nhau và cách sử dụng chúng trong Fillet.

Thời gian đọc ước tính cho bài viết này là 10 phút.

Bài viết này dành cho các chuyên gia có liên quan trực tiếp đến hoạt động của một nhà bếp thương mại hoặc một cơ sở sản xuất tương tự.

Một đơn vị đo lường được sử dụng để xác định hoặc chỉ ra một số lượng.

Các đơn vị đo lường được chia thành hai loại:

 • Đơn vị đo lường tiêu chuẩn
 • đơn vị đo lường trừu tượng

Đơn vị tiêu chuẩn

Fillet hỗ trợ cả hệ thống đơn vị Metric và Imperial.

Một đơn vị đo lường tiêu chuẩn có thể được sử dụng để đại diện nhất quán cho một số lượng vật liệu bất kỳ.

 • Ví dụ: người dùng có thể chỉ định số lượng của hai thành phần riêng biệt bằng cách sử dụng cùng một đơn vị tiêu chuẩn:
  • 1 "kg" cà rốt.
  • 1 "kg" khoai tây.

  Trong ví dụ này, khối lượng (hoặc trọng lượng) của hai thành phần là như nhau.

Các đơn vị đo lường tiêu chuẩn được chia thành hai loại phụ: khối lượng và thể tích.

đơn vị trừu tượng

Một đơn vị đo lường trừu tượng, so với các đơn vị đo lường tiêu chuẩn, chỉ có thể được sử dụng để biểu thị một số lượng của một loại vật liệu cụ thể.

 • Ví dụ: người dùng có thể tạo hai đơn vị trừu tượng có cùng tên cho hai thành phần không liên quan:
  • Một "hộp" cà rốt.
  • Một "hộp" khoai tây.

  Trong ví dụ này, hai đơn vị trừu tượng có tên là "hộp" không giống nhau và có thể có các thuộc tính khác nhau.

Cách sử dụng

Một số tham số áp dụng cho các đơn vị đo lường khác nhau:

 • Người dùng không thể tạo, sửa đổi hoặc xóa các đơn vị tiêu chuẩn.
 • Người dùng có thể tạo, sửa đổi và xóa các đơn vị trừu tượng.
 • Khi người dùng xóa một đơn vị trừu tượng, có thể có hiệu ứng xếp tầng đối với các mối quan hệ của đơn vị đó. Trong một số trường hợp, mối quan hệ bị xóa.