Quản lý và sử dụng Fillet ID của bạn

Fillet ID của bạn là tài khoản bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ Fillet .

Bạn có thể đăng nhập vào tất cả các dịch vụ Fillet bằng một Fillet ID .

Cách tạo Fillet ID mới

Sử dụng cùng một Fillet ID mỗi khi bạn được yêu cầu đăng nhập vào một thiết bị hoặc dịch vụ.

Nếu bạn không có Fillet ID, hãy tạo Fillet ID của bạn trên web.

Khi bạn tạo Fillet ID, một tài khoản cá nhân sẽ tự động được tạo.

Bạn có thể mua gói đăng ký cho tài khoản cá nhân của mình (Gói cá nhân) hoặc trở thành Quản trị viên cho Tổ chức (Gói nhóm).

đội Fillet

Khi bạn mua gói đăng ký Nhóm, bạn sẽ nhập tên cho Tổ chức của mình. Sau khi hoàn tất thành công giao dịch mua của mình, bạn sẽ tự động trở thành Quản trị viên cho Tổ chức đó.

Một Fillet ID có thể là Quản trị viên cho nhiều Tổ chức.

Tìm hiểu thêm về các gói và giá cả Fillet

Quản lý Fillet ID của bạn

Vì Fillet ID của bạn được sử dụng trên tất cả các thiết bị và dịch vụ của bạn nên điều quan trọng là phải cập nhật thông tin tài khoản của bạn.

Chỉ cần đăng nhập vào web.getfillet.com bất kỳ lúc nào để quản lý tài khoản của bạn:

 • Thay đổi mật khẩu của bạn để giúp duy trì tính bảo mật của tài khoản của bạn.

  Thay đổi mật khẩu của bạn
 • Nếu bạn không còn sử dụng địa chỉ email được liên kết với Fillet ID của mình nữa, bạn có thể thay đổi địa chỉ đó.

  Cập nhật địa chỉ email Fillet ID của bạn để đảm bảo đó là địa chỉ bạn sử dụng thường xuyên.

  Thay đổi Fillet ID của bạn
 • Quản lý thông tin thanh toán của bạn. Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối, hãy thêm phương thức thanh toán mới hoặc cập nhật thông tin thanh toán của bạn. Hoặc hủy đăng ký.

  Thay đổi, thêm hoặc xóa phương thức thanh toán