Product

APK Fillet lê cho Android

28 tháng 8, 2023

Từ ngày 31 tháng 8 năm 2023, bạn sẽ không thể tải xuống Fillet từ Cửa hàng Google Play.

Trong tương lai, Fillet cho Android sẽ được phân phối độc quyền thông qua trang web của chúng tôi.

Để sử dụng Fillet trên Android, bạn phải tải xuống và cài đặt APK (Bộ gói Android).

Chúng tôi đưa ra quyết định này vì hai lý do:

  • Google đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ khóa mã hóa với họ. Chúng tôi không đồng ý với chính sách này vì chúng tôi tin rằng nó làm suy yếu tính bảo mật của ứng dụng của chúng tôi và vi phạm quyền riêng tư của khách hàng.
  • Google mong đợi các nhà phát triển cập nhật ứng dụng của họ theo một lịch trình cố định. Chúng tôi tin rằng các bản cập nhật ứng dụng không cần thiết sẽ không mang lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi. Thay vào đó, những cập nhật không cần thiết sẽ chiếm dụng tài nguyên có thể được sử dụng để cải thiện sản phẩm của chúng tôi.

Trong tương lai, Fillet cho Android sẽ được phân phối độc quyền thông qua các trang web Fillet :

  • https://getfillet.com
  • https://fillet.sg
  • https://fillet.com.sg
  • https://fillet.jp

Để sử dụng Fillet trên Android, hãy tải xuống và cài đặt Fillet APK (Bộ gói Android).